JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Advanced Search

JOCHEN BLEICKEN (* 1926) Studoval dějiny a klasickou filologii v Kielu a ev Frankfurtu n. M. Po promoci v Kielu (1954) a habilitaci v Göttingen (1961) přednášel jako profesor starověkých dějin na universitách v Hamburku (1962-1967), Frankfurt n. Mohanem (1967-1977) a poté až do roku 1991 v Göttingen. Je autorem početných prací o řeckých a římských dějinách, mimo jiné Die Verfassung der Römischen Republik (1995), Verfassungs- und Sozialgeschichte des Römischen Kaiserreiches (sv. 1, 1989; sv. 2, 1994). Athénská demokracie vyšla též v podobě zkráceného studijního vydání (1991).

Result Pages: