JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Advanced Search
(* 1959)
Po absolvování střední školy studoval filosofii na filosofické fakultě Masarykovy university v Brně. Zprvu pracoval v Československé akademii věd, od roku 1990 v Ústavu religionistiky filosofické fakulty MU v Brně a od roku 1992 je odborným asistentem katedry filosofie University Palackého v Olomouci. Zabývá se především filosofií náboženství ...more
Result Pages:

Horyna, Břetislav

(* 1959)
Po absolvování střední školy studoval filosofii na filosofické fakultě Masarykovy university v Brně. Zprvu pracoval v Československé akademii věd, od roku 1990 v Ústavu religionistiky filosofické fakulty MU v Brně a od roku 1992 je odborným asistentem katedry filosofie University Palackého v Olomouci. Zabývá se především filosofií náboženství se zaměřením na moderní křesťanství, obecnou religionistikou a soudobou filosofií. Vedle odborné publikační činnosti v těchto oblastech se věnuje též překladům theologické a filosofické literatury (H. Küng, W. Welsch, E. Schillebeeck, R. Bultmann, J. B. Bochenski atd.). Přispěl rovněž do několika domácích a zahraničních religionistických sborníků. Je členem redakční rady časopisu Religio a od roku 1994 předsedou České společnosti pro studium náboženství. Úvod do religionistiky, který přinášíme, je jeho první monografická práce.