advanced search
e-books authors reflexe contact us errata instructions
Reflexe, filosofický časopis

51

 4.74€ 4.27€

Articles:

Jindřich Karásek, The Spirit and the Organism. Schelling’s Theses on the Concept of the Spirit in Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der Wissenschaftslehre

Tereza Matějčková, Hegel’s Speculation as an Answer to Plato’s Dialectics

Františka Jirousová, The Understanding of Suffering and Evil in Teilhard de Chardin’s Theory of Evolution

Karel Hlaváček, On One Key Paradox of Adorno’s “Minimal Theology”. Adorno’s Oeuvre as Contemplative Eschatology

Petr Prášek, Three Figures of Phenomenology in France Today and the Problem of the Correlative A Priori

 

Texts:

Javier Goma Lanzón, Praxe následování

 

Discussion:

Jakub Čapek, Mohou být emoce vnitřně morální?

Ladislav Kvasz, Odpověď Štěpánu Holubovi

 

Book Reviews:

Lenka Karfíková, Anamnesis. Augustin mezi Platonem a Plotinem (S. Zajíček)

Rudolf Kučera, Filosofické kořeny politického rozhodování (M. Cíbik)

Ondřej Lánský, Je třeba zavrhnout liberalismus? (M. Cíbik)

Sarah Broadie, Nature and Divinity in Plato’s Timaeus (O. Krása)

 

News:

Pavel Blažek, Pseudo-Aristotelian Texts in Medieval Thought, Mezinárodní konference, Cluj-Napoca, 28.– 30. září 2016

 

Announcements

 


Pages: 208
Binding: perfect binding
Size: 130x202
Year: 2016
This product was added to our catalog on 23/01/2017.
write erratawrite review
1
1
customers who bought this product also purchased
52
52
4.74€ 4.27€
buy now
49
49
4.74€ 4.27€
buy now
Základy metafyziky mravů (Grundlegung zur Metaphysik der Sinnen)
Základy metafyziky mravů (Grundlegung zur Metaphysik der Sinnen)
6.59€ 5.93€
buy now
Úvod do filosofování
Úvod do filosofování
10.30€ 9.27€
buy now
Čas a řeč. Studie o Augustinovi, Řehořovi z Nyssy a Bernardu Silvestris (Time and Language. Studies on Augustine, Gregory of Nyssa and Bernardus Silvestris)
Čas a řeč. Studie o Augustinovi, Řehořovi z Nyssy a Bernardu Silvestris (Time and Language. Studies on Augustine, Gregory of Nyssa and Bernardus Silvestris)
8.44€ 7.60€
buy now
Duch a jsoucno
Duch a jsoucno
6.59€ 5.93€
buy now
first product previous product 30 of 34 in Reflexe next product last product
Copyright © 2019 OIKOYMENH 2014, © web design PureHTML