JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Advanced Search
40
∙ OIKOYMENH ∙

Articles:
Pavel Kouba, The Boundaries of Presence
Ivan Landa, A Unity of Two Naturel. Hegel and the Symbolum Chalcedonense
Jindřich Veselý, Jan Patočka on Myth in the Wartime Manuscripts

Texts:
Jan Frei, A Preface to Jan Patočka’s Inquiry into the Concept of the World
Jan Patočka, An Inquiry into the Concept of the World (selections)

Discussions:
Martin Ritter, Nitro a jeho základ. Pokus o shrnutí diskuse k Patočkovým válečným rukopisům

Book Reviews:
Radek Chlup, Proklos (F. Horáček)
Tomáš Machula, Causa efficiens (E. Jindráček)
Petr Glombíček – James Hill (vyd.), Essays on the Concept of Mind in Early-Modern Philosophy (M. Tomeček)
Jan Kuneš – Martin Vrabec (vyd.), Místo fenomenologie ducha v současném myšlení (T. Matějčková)
Theodor W. Adorno, Minima moralia (J. Tříska)
Karel Novotný (vyd.), Co je fenomén? (T. Koblížek)
Tomáš Marvan, Otázka významu (E. Šťastná)
Vojtěch Kolman, Filosofie čísla (Š. Holub)


Errata
pages: 157
bindings: paperbeack
book size: 130x202
publication year: 2011

Available Options:

book format:

 Print  3.26€  3.63€


Customers who bought this product also purchased