JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Advanced Search
46
∙ OIKOYMENH ∙

Articles:
Tomáš Vítek, The Soul as Air. Its Origin and Meaning
Jan Palkoska, Intellect and Imagination in the Geometrical Knowledge According to Descartes’ Regulae
Ondřej Sikora, The Theory of Postulates and Rational Faith
Tomáš Koblížek, The Concept of Weltansicht within the Context of Humboldt’s Philosophy of Language

Texts:
Jean Hyppolite, Hegelian Interpretations

Polemic:
Ivan Blecha, Filosof na agoře za časů nevolnosti
Petr Adámek, Sebeklamné provinění aneb Případ Bankéře Bulstrodea napodruhé

Book Reviews:
Aleš Havlíček, Ideje a zbožnost v Platónově dialogu Euthyfrón (P. Hobza).
Jiří Pechar, Otázky Nietzschova myšlení (R. Roreitner)
Jan Assmann, Panství a spása. Politická theologie ve starověkém Egyptě, Izraeli a Evropě (M. Hanyš)
Sandra Lapointe, Bolzano’s Theoretical Philosophy (H. Janoušek)

 


Errata
pages: 192
bindings: paperbeack
book size: 130x202
publication year: 2014

Available Options:

book format:

 Print  3.26€  3.63€


Customers who bought this product also purchased

Platónova Ústava a Zákony (The Republic and Laws of Plato)
Dialog, vědění, orientace - Sv. 3 (Dialogue, Knowledge, Orientation - Anthology)